Bcaalh daengn kraes!!!

paankbilang.blogspot, Tiulasn syaa klai ini mngkuin aakn mmeubat anda bekripir saya saedng psuing. Tdaik!
Syaa hraap adna bsia mcembaa ctataan ini dngaen baik. Wluapaun syaa muneils saecra kcaau. Knoon kata oarng blue, mata msuniaa taidk mmaebca kata hruuf dmei huurf. Aslakan hruuf preatma dan threair ditiuls dngaen bnaer, adna aakn ttaep bsia memabca wlauapun ssunuan hruufnya aack.
Llau akaaph pneiltain si bule ini baenr? Adna yang thau jwaabnanya.
Uadh ah! Syaa jgau buingng mo nlius alapgai. Tloong brei koantmer, biar syaa jgua tahu akpaah dia cmua oomng ksoong aatu meamng baenr anydaa.
Skaien dan tmriea ksaih.
♥♥♥♥♥


Top Blogs jika anda suka dengan blog ini, dan, jangan lupa ninggalin comment sama isi buku tamu yaa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ideas Community